ع
دسته ها :
چهارشنبه یازدهم 11 1385
ع
دسته ها :
چهارشنبه یازدهم 11 1385
New Page 1

اي عشقت نماز من،يا ثارالله/رب بي نياز من،يا ثارالله
بنگرجسم پاره را،ياثارالله/درچشمم ستاره را،ياثارالله
مولا فاني توام،ياثارالله/من قرباني توام،يا ثارالله
اي آرام جان من،ياثارالله/اي صاحب زمان من،يا ثارالله
اي درلاله غوطه ور،ياثارالله/ حي لا يموت من،يا ثارالله
اي عشقت نماز من،ياثارالله/ رب بي نياز من،يا ثارالله
من سينه زنم حتي، آن لحظه كه در گورم/ درذكر ابولفضلم ،نام تو بود شورم
چون ساغر مي خانه ،دل خونم و مي خندم/گر از تو رسد آتش، مي سوزم و مسرورم/
من مست ابوالفضلم / من مست اوبوالفضلم
مي سوزم و مي سازم، بر عشق تو مي نازم/با كم نبود زاتش، برنام تو مغرورم

 

 

دسته ها :
سه شنبه دهم 11 1385
New Page 1

دسته ها :
سه شنبه دهم 11 1385
New Page 1

 

ه نام خداوند صبر دهنده بر معلم مردان عالم زينب(سلام الله عليها)
زمين چون جنيني بي تاب در خود مي پيچد، آسمان بار سنگيني به دوش دارد، گويا بزرگترين حادثه ي آفرينش از پيش خود را به زمينيان و آسمانيان عرضه كرده است. جهان در انتظار سرخي است.
در اين ميان بانويي است با عظمت و غرور، حيايي دلنشين، با تمام آشكاريش هنوز در وجودمان گمگشته اي، بانو نمي يابيمت، اما در وجود ناچيزمان، كنار تو گريه كردن را مرسوم كرده ايم، كاش حيرت جهانيان را با زبان علي وار دوباره پاسخ مي دادي؛ كاش باز در بلنداي گودال قتلگاه مي ايستادي و اينبار از خود مي گفتي و از عظمتت در تاريخ.
به صبر و شكيبائي سوگند، هيچ انديشه و قلمي نمي تواند ضمير زيبائيهاي تو را آشكار سازد.
زينب آنچه در توانم است برايت كلماتي است كه با اشكهاي انديشه ام بر برگ لحظات عمر محرم اين سال مي نويسم. و تو را با قلم شكسته ام اينگونه معنا مي كنم:
زينب، خداوند عطوفت و عطوفت خداوندي، قله ي ايستادگي و مروت، قبله ي حيا و صلابت، قافله سالار صبر و معرفت و آموزگار مردان عالم، روشنايي بخش خورشيد، پرچمدار امامت، عقيله ي عرب، عقيله ي جهان، آئينه ي حسين(عليه السلام)؛
كدامين استاد كون و مكان مي تواند كلام تو را هجي كند آنگاه كه با زبان علي، حياي فاطمه، شهامت حسن و صلابت حسيني فرمودي: ما رأيت الا جميلا!!! به حق است كه دردانه ات حضرت صاحب الزمان به ما سفارش مي كند كه خطبه ي تو را بخوانيم.
آسمانيان از بغض تو مي ميرند و زمينيان از نگاه تو كور مي شوند.
زينب، پيامبر انقلاب حسين، مظهر پيام انقلابي، آرام گرفته در دامان حسين(عليه السلام).

دسته ها :
سه شنبه دهم 11 1385
X